Strój opoczyński. Indeks materiałów edukacyjnych

Strój opoczyński. Indeks materiałów edukacyjnych

Zbiór łączy do materiałów edukacyjnych dostępnych w sekcji Strój Opoczyński.

Poniżej znajdziesz wykaz bezpośrednich łączy do wszystkich merytorycznych działów i poddziałów sekcji. Podział łączy na tematyczne grupy, a w ich obrębie na grupy wiekowe, powinien ułatwić dotarcie do poszukiwanych pomocy edukacyjnych.

Sekcja składa się z trzech merytorycznych działów:

  • Nauka
  • Zabawa
  • Wydruki

W każdym dziale materiały edukacyjne podzielone są na dwie kategorie:

  • przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne
  • klasy starsze szkoły podstawowej

Przewodnik po sekcji
Dodatkową pomoc w poruszaniu się po działach sekcji Strój Opoczyński znajdziesz w Przewodniku. Zamieszczone w nim wskazówki ułatwią korzystanie z zasobów sekcji i dotarcie do poszukiwanych materiałów.

Zabawa »

przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

klasy starsze szkoły podstawowej

Materiały edukacyjne wg kategorii wiekowych

Młodszym dzieciom w poznawaniu stroju opoczyńskiego towarzyszą Tosia i Bartek (wersja uproszczona stroju), a starszym - Pola i Lech.